Wytyczne sanepidu dla gabinetu stomatologicznego 2023 / 2024

| | |

Kolejny rok stoi pod znakiem zmian prawa budowlanego, co częściowo wpływa na wytyczne sanepid dla gabinetów stomatologicznych. Co prawda większość zmian dotyczy budownictwa jednorodzinnego ale i to wpływa na projektowanie gabinetów dlatego, że każdy dom jednorodzinny może zawierać lokal usługowy o powierzchni max 30% tegoż budynku. W planach jest brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nawet dla domów powyżej 70 m2 oraz dalsza cyfryzacja procesu budowlanego, uwzględniając procedury dla obiektów medycznych.  

budowa kliniki biznes medyczny sanepid pozwolenie na budowę

A jak jest w praktyce, szczególnie w kontekście realizacji projektów dla gabinetów lekarskich? Z naszych doświadczeń wynika, że najsprawniej nadal jest występować o pozwolenie, nawet jeśli nie jest wymagane dlatego, że przy zgłoszeniu proces wnoszenia uwag urzędu jest znacznie dłuższy, a szczegółowe przeglądy dotyczące wymogów dla placówek medycznych bywają wymagające. Polecamy też składać dokumentację papierową. Nasz ostatni projekt budynku pod stomatologię w okolicach Konina został zaprojektowany w sposób w pełni cyfrowy, zaopatrzony w podpisy elektroniczne jednak kompatybilność platform jest nadal zawodna, a urzędy nieprzyzwyczajone. Po próbach uzyskania pozwolenia na budowę projektem w wersji cyfrowej, sporządziliśmy projekt w wersji papierowej i poszło bardzo sprawnie, szczególnie po uwzględnieniu specyficznych wymogów dla placówek medycznych. Pozwolenie na budowę już jest, z uwzględnieniem wymogów dla obiektów służby zdrowia.

architekt sanepid 2023 projekt indywidualny

Najszybszym sposobem na uruchomienie kliniki jest aranżacja w lokalu usługowym, już odebranym przez nadzór budowlany. Co prawda koszt metra kwadratowego jest wyższy, dlatego, że developer też musi zarobić, jednak czas realizacji jest krótszy, a wymogi sanitarne i procedury dla obiektów służby zdrowia są szczegółowo przestrzegane. Wówczas możemy też pominąć kwestię pozwoleń na budowę i odbiorów. Musimy jednak zapewnić odpowiednie warunki pracy lekarzy i obsługi pacjentów, co potwierdzamy opracowaniami takimi jak projekt technologii medycznej oraz instalacji. Zarówno technologia medyczna, jak i instalacje są zatwierdzane przez sanepid, co finalizujemy uzyskaniem pieczęci i podpisów. Standardowo w naszym pakiecie projektowym zapewniamy, uwzględniając wymogi dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą: 

Plany architektoniczne:

• Projekt koncepcyjny

• Projekt technologiczny

• Projekt wykonawczy

 

Plany branżowe:

• Obliczenia oświetlenia

Projekty instalacyjne sanitarne:

• Wentylacja; klimatyzacja; woda; kanalizacja; ogrzewanie; instalacja ssąca; instalacja sprężonego powietrza

• Projekt elektryczny wraz z projektem tablicy rozdzielczej

 

Uzgodnienia rzeczoznawców:

• Uzgodnienie sanepid z koordynacją zakończone podpisem i pieczęcią rzeczoznawcy na projektach: architektury; instalacji wentylacji; instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej; instalacji grzewczej i klimatyzacji; kanalizacji

• Uzgodnienie p.poż z koordynacją zakończone podpisem i pieczęcią rzeczoznawcy

Jednym z wielu projektów, które przeprowadzaliśmy w lokalach usługowych jest klinika Uśmiech Proszę Stomatologia w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia materiału i komentarza Menadżerki placówki, dotyczącego procedur wdrażania projektów budowlanych dla działalności leczniczej. Pani Moniki Kapczyńska opowiada w jaki sposób przebiegła współpraca z zespołem Romidentu kierowanym przez arch. Grzegorza Woronowicz

Similar Posts