Projekt kliniki stomatologii dziecięcej – Warszawa

W jednym z budynków przy ul. Korotyńskiego na warszawskiej Ochocie, na wysokim parterze w przestronnym lokalu użytkowym, mieści się zespół gabinetów stomatologicznych. Zanim Inwestor zlecił nam prace związane z adaptacją pomieszczeń, w tym miejscu znajdowały się nieukończone gabinety stomatologiczne wykonane zgodnie z częściowo nieobowiązującymi już wymogami SANEPID-u oraz przepisami. Naszym zadaniem było więc dopasowanie istniejących wnętrz do zaktualizowanych wymogów SANEPID-u, ustaw i rozporządzeń a także określonych wymagań Inwestora.

Ponieważ lokal jest duży i posiada dość regularny kształt, prace projektowe nie zapowiadały się szczególnie skomplikowanie. Jednym jednak z założeń Inwestora było zachowanie jak największej liczby pomieszczeń możliwie bez zmian, a jednocześnie ulokowanie w przychodni czterech stanowisk stomatologicznych, co sprawiło, że ostatecznie koncepcja architektoniczna zyskała formę jak na zamieszczonym poniżej rzucie.

Rzut koncepcji Romident 2 Korotyńskiego Warszawa

Po wejściu do przychodni, pacjent znajduje się w dość przestronnym holu, w którym mieści się recepcja, oraz w głębi – przyjemna, kameralna poczekalnia. Przechodzi się do niej mijając po prawej stronie recepcję i już można zasiąść na obszernej kanapie w komfortowych warunkach oczekując na wizytę.

Romident Warszawa Korotyńskiego_recepcja

Tuż przy poczekalni zaprojektowana została toaleta dla pacjentów dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tej części przychodni ulokowano również pomieszczenia przeznaczone dla personelu – pokój socjalny, myjnię oraz ubikację. W części frontowej lokalu natomiast, mieszczą się wszystkie gabinety stomatologiczne oraz odrębna sterylizatornia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sterylizacja narzędzi podczas godzin otwarcia przychodni dla pacjentów może być przeprowadzona pod warunkiem, ze proces ten odbywał się będzie w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu. Z doświadczenia naszych klientów wiemy, że w przychodniach niewielkich, w których znajduje się jeden, dwa unity, dla oszczędności miejsca można umieścić sterylizatornię w jednym z gabinetów. W konsekwencji korzystać z niej można będzie jedynie po zamknięciu lokalu, konieczny też jest zakup większej ilości narzędzi, jednak przy tej liczbie stanowisk, takie podejście jest rentowne. Przy czterech unitach, tak jak w przychodni na Korotyńskiego, wydzielona sterylizatornia z łatwym dostępem ze wszystkich gabinetów, to absolutna konieczność, dlatego ulokowano ją w części frontowej lokalu, podobnie jak salki zabiegowe.

Dwa gabinety zlokalizowane bliżej recepcji to pomieszczenia przeznaczone dla dorosłych pacjentów, natomiast ten położony najbardziej w głębi korytarza mieści dwa unity – jeden dla pacjenta dorosłego oraz drugi, dziecięcy. Unity oddzielone są przepierzeniem w postaci ścianki niepełnej wysokości, co z jednej strony zapewnia pacjentom intymność, z drugiej z kolei pozwala na wykorzystanie gabinetu w formie pomieszczenia dostosowanego do leczenia rodzinnego. Inwestorowi zależało na wprowadzeniu tej koncepcji, stąd to dość nietypowe, jednak odpowiadające potrzebom pacjentów rozwiązanie. Mama lub tata może przebywać z dzieckiem w jednym pomieszczeniu, co z pewnością uspokaja zarówno pociechę, jak i rodzica a jednocześnie pozwala na ograniczenie cennego czasu przeznaczonego na leczenie stomatologiczne zarówno swoje, jak i dziecka.

Romident Warszawa Korotyńskiego_gabinet stomatologiczny

Zespół gabinetów przy ul. Korotyńskiego został zlokalizowany na dość dużej powierzchni i jest zdecydowanie przestronny oraz obszerny, co podkreśla jeszcze dość minimalistyczny, zdecydowanie nowoczesny wystrój wnętrz. Dominują biele i szarości przełamane chłodną zielenią elementów wyposażenia pokoi zabiegowych. Całości dopełniają wysokie, dwumetrowe witryny okienne, które z jednej strony wizualnie powiększają gabinety, a drugiej – dostarczają wiele dziennego światła. Nieco mniej doświetlona jest część recepcyjna i poczekalnia mieszcząca się w głębi lokalu, tu jednak zastosowano dyskretne, wspomagające oświetlenie LED, a po zmroku lub w wyjątkowo ciemne dni – zawsze załączyć można oświetlenie ogólne. Umieszczone w rzędach podłużne oprawy zainstalowane w niezwykłym suficie o interesującym, falistym kształcie nie tylko doskonale pełnią swoją utylitarną funkcję równomiernie oświetlając powierzchnię przychodni, ale także dają bardzo ciekawy efekt wizualny.

Schemat funkcjonalny Romident 2 Korotyńskiego Warszawa

Similar Posts