Projekt gabinetu stomatologicznego w centrum handlowym

W pasażu handlowym na warszawskim Gocławiu, przy skrzyżowaniu ulic Bora Komorowskiego i gen. Fieldorfa „Nila”, mieści się niewielki zespół gabinetów stomatologicznych. Ze względu na stosunkowo mały metraż, na którym należało pomieścić dwa odrębne gabinety, oraz z uwagi na szereg niedogodności takich jak obniżony do poziomu 2,3 m sufit w części lokalu czy brak światła dziennego, ostatecznie powstała w uzgodnieniu z Inwestorem koncepcja jak poniżej:

Rzut-Romident-3-Warszawa-Gocław

Pacjent, wchodząc do tej niewielkiej przychodni stomatologicznej, zaraz przy wejściu, naprzeciwko widzi ladę recepcjonisty, a po prawej stronie – niewielką, lecz przyjemną poczekalnię. Chcąc skorzystać z toalety, musi przemieścić się korytarzem w głąb lokalu. Nie ma jednak mowy o błądzeniu – drzwi toalety dla pacjentów, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, znajdują się na końcu krótkiego i prostego korytarza. W tej części przychodni mieszczą się również pomieszczenia przeznaczone dla personelu – pokój socjalny, ubikacja i myjnia.

Ponieważ lokal całkowicie pozbawiony jest okien, organizacja stałych miejsc pracy w takich warunkach jest co do zasady uniemożliwiona. Jednak dla budynku, w którym zlokalizowano zespół gabinetów, zostało wydane przez SANEPID oraz Państwową Inspekcję Pracy odstępstwo od przepisów. Dzięki temu realne stało się nie tylko zaprojektowanie i wykonanie, ale również użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, gabinetów stomatologicznych.

Ze względu na wspomniane wcześniej zróżnicowane wysokości stropu, żeby sprostać wymaganiom zwyczajowym oraz przepisom BHP, zgodnie z którymi gabinet stomatologiczny przy wysokości minimalnej pomieszczenia 3 m, powinien mieć przynajmniej 12m2 powierzchni, gabinety umieszczono w części frontowej lokalu, gdzie jego wysokość wynosi 3,2 m. Tym sposobem, warunki techniczne narzuciły podział funkcjonalny na obszar związany z obsługą pacjenta w bardziej eksponowanej, bliższej ciągowi komunikacyjnemu części przychodni oraz strefę przeznaczoną dla personelu w części położonej w głębi lokalu.

Pierwszy, mniejszy gabinet, do którego wchodzi się tuż przy ladzie recepcji prosto z poczekalni, mieści się całkowicie w części wyższej i ma w związku z tym powierzchnię 12,3m2. Gabinet drugi, z wejściem z korytarza, z uwagi na przebiegające w jego obrysie obniżenie sufitu do wysokości 2,6 m, zyskał powierzchnię ponad 20m2. Część większego gabinetu zajmują ponadto stanowiska do sterylizacji.

Romident-Warszawa-Gocław_gabinet-stomatologiczny

Odrębnego pomieszczenia sterylizatorni nie zaprojektowano ze względu na oszczędność miejsca. W sytuacji, w której sterylizacja przeprowadzana jest w jednym z gabinetów, niemożliwe jest, pozostając w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz interpretacjami SANEPIDU, przeprowadzanie jej w godzinach pracy gabinetów. Wiąże się to z większym zapotrzebowaniem na narzędzia, jednak w przypadku niewielkich lokali, takich jak ten, jest to rozwiązanie rentowne.

Romident-Warszawa-Gocław_recepcja

Placówka stomatologiczna na Gocławiu pokazuje, jak dzięki determinacji Inwestora oraz owocnej współpracy z naszym zespołem, powstał niewielki, lecz spełniający wszystkie obowiązujące normy a przy tym niezwykle przyjemny i sprawiający wrażenie przestronnego lokal, w którym mimo naprawdę niewielkiej powierzchni oraz wielu niedogodności natury technicznej, udało się nawet zapewnić pacjentom miękką i komfortową kanapę tuż przy recepcji.

Schemat-funkcjonalny-Romident-3-Warszawa-Gocław

Similar Posts